Gamme - Chocolats - Bâtons - Galler

 • Galler
GALLER BAT BLANC PRALINE 24p
011690

GALLER BAT BLANC PRALINE 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT BLANC NOIX DE COCO 24p
011700

GALLER BAT BLANC NOIX DE COCO 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT NOIR FRAMBOISE 24p
011702

GALLER BAT NOIR FRAMBOISE 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT BLANC PISTACHES FRAICHES 24p
011710

GALLER BAT BLANC PISTACHES FRAICHES 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT BLANC MANON 24p
011720

GALLER BAT BLANC MANON 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT LAIT MASSEPAIN 24p
011725

GALLER BAT LAIT MASSEPAIN 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT LAIT CROUSTILLANT 24p
011730

GALLER BAT LAIT CROUSTILLANT 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT LAIT PRALINE 24p
011740

GALLER BAT LAIT PRALINE 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT NOIR NOISETTES 24p
011750

GALLER BAT NOIR NOISETTES 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT LAIT PIEMONTAIS 24p
011755

GALLER BAT LAIT PIEMONTAIS 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT LAIT NOISETTES 24p
011760

GALLER BAT LAIT NOISETTES 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT BLANC COINTREAU 24p
011775

GALLER BAT BLANC COINTREAU 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT NOIR CAFE LIEGEOIS 24p
011820

GALLER BAT NOIR CAFE LIEGEOIS 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT NOIR EXPRESSO 24p
011840

GALLER BAT NOIR EXPRESSO 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80

 • Galler
GALLER BAT NOIR VANILLE 24p
011860

GALLER BAT NOIR VANILLE 24p

UVC: 24

Marque: GALL

Prix consommateur: € 1,80